Next (right). Previous (left).

-1-

Hoofd/directrice van de meisjesschool

Onze Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangenis/De Verrekijker

1955-1977

zr. Tolentine
juffrouw Rikken

ingezonden door Peter Kemp, v/h directeur Mariaschool/De Verrekijker