Velen van ons zaten op de 'Bewaarschool' bij zuster Adriana.

De jongens gingen vervolgens naar de St. Jozefschool en de meisjes naar de Mariaschool.

De officiële naam van de Mariaschool was:                                                          St. Jozefschool:

Onze Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangenis, feestdag 8 december                        Feestdag: 19 maart ( St. Jozef)

Adres:  Oude Tegelseweg 2                                                                               Adres: Tegelseweg 65


Op de Jozefschool hanteerden meester Guus Bouts, later Karel van Keeken, de scepter.

Op de meisjesschool waren dat o.a. zuster Bernarda, juffrouw Jes Titulaer en zuster Tolentine.

                                     Na de lagere school,

                  vervolgde iedereen zijn/haar weg

       naar de vervolgschool en sloegen we allemaal een bladzijde om in ons leven.

Inleiding schoolgebouwen.