-1-

ATTENTIE


Oorlogsdagboek van Corry van Munster
September 1944 - Maart 1945


Dit werk is auteursrechtelijk beschermd.

De copyrightrechten van dit dagboek liggen bij

Corry VandenDolder-van Munster,

die Will Sorée toestemming heeft gegeven voor het plaatsen

van dit dagboek op deze webpaginas. (www.roermondsepoort.nl)

Publiceren van het gehele dagboek is alleen toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Corry VandenDolder-van Munster (of haar kinderen als zij is overleden).

Ze kan bereikt worden op het volgende adres:

Corry VandenDolder-van Munster

c/o Evelyn VandenDolder

3116 Magnolia Drive

Hendersonville, North Carolina 28792-1153

U.S.A.


Het originele dagboek is gearchiveerd in het Gemeentearchief in Venlo, Nederland.


oorlogstijd 1. dagboek corry-02.