Rob Hazenbosch & Loek Peters

Op 27 september 1934 vond de officiële

oprichting plaats van Scoutinggroep Sint

Paulus. De afgelopen 75 jaar zijn vele hon-

derden jongens en meisjes lid geweest

van de Paulusgroep. Elk (ex)lid kan avonden

vertellen over zijn of haar belevenissen bij de

Scouting. Alleen al met deze verhalen zou

men vele boeken kunnen vullen.


Dit boek vertelt over de belangrijke momenten

en gebeurtenissen uit de 75 jarige geschie-

denis van de paulusgroep. In het boek is

bovendien veel ruimte vrij gemaakt voor

documenten en foto's.  Daarnaast besteedt

het boek aandacht aan allerlei andere

aspecten, zoals kampen, tradities, staf- en bestuursleden, groepsbladen, huisvesting en

liedjes.

Webmaster

Will Sorée

1958-1962

verkenner

1968-1973

rowanleider

1973-1980

groepsvoorzitter

1982-1988

lid stichting &

voorzitter stichting

Als oud-groepsvoorzitter en Ere-Lid van 'de Paulus', doet het me bijzonder veel genoegen, dat 2 zeer aktieve leden van de Paulus, te weten Rob Hazenbosch en Loek Peters, er na 2 jaar zeer intensieve naspeuringen, in zijn geslaagd om een grandioos boek over 'onze Paulus' uit te brengen.


De ongelooflijk grote hoeveelheid werk die het samenstellen van het boek heeft gekost, heeft geresulteerd in een boek, waar alle oud-leden, oud-leiders/sters, oud-groepsbestuursleden, oud-stichtingsbestuursleden en huidige leden en staf vele uren met enorm veel plezier in kunnen grasduinen.


Wat een boek.................... Loek en Rob PROFICIAT!!!!!!

Maar hetzelfde PROFICIAT geldt zeer zeker ook voor de hele 75-jarige Paulusfamilie. Het is ONS boek, het is JOUW boek!!!!!


KOPEN DUS............................!!!!


Je kunt genieten en eindeloos herinneringen ophalen met:

- de historie

- tradities

- kampen

- groepsbladen

- huisvesting

- financiële acties

- paulusliedjes

- spin-off's

- uniformen en insignes


En ook....... foto's en beeldmateriaal van:

- groepsfoto's van 1934 tot 2009

- kampen

- activiteiten

- margaretha sinclair

- paulus in het nieuws


Voor het luttele bedrag van € 19,34 kom je in bezit van dit unieke boek, volledige in full color, ingebonden en 237 bladzijden dik, in het prachtige formaat van 24,5 cm. * 24,5 cm.


          <KLIK HIER HOE JE HET BOEK KUNT BESTELLEN>

auteurs van 75 jaar scouting st. paulus:

rob hazenbosch  &  loek peters