| -- oorspronkelijk pand 1875 ----- |

aanbouw

bovenverdie-

ping, 1940

| --------------------------- ombouw in 1935  ---------------------------- |

aanbouw van de

garage door

Jos Dawans in 1925

(alleen begane grond!)


 | —––––   |

Tekst: Martin Bergevoet

Op de hoek van de Roermondsestraat en de Molensingel (oud huisnummer: Roermondsestraat 3) stond vroeger de Pastorie van de Ned. Hervormde Gemeente. De eerste steen hiervoor werd op 6 april 1875 gelegd door kerkvoogd J.D. Bloeme. Het geld voor deze pastorie werd bijeengebracht door gelovigen uit het hele land; zelfs uit Petersburg (nu Leningrad) kwam geld binnen.In 1925 verkochten de Hervormden de Pastorie aan Jos Dawans, die aan de zijde van de Molensingel tegen dit fraaie heren-huis een garage bouwde. Deze werd overgenomen door J. Kees, die in 1935 de gehele begane grond van de voormalige pastorie omgaf met een aanbouw die diende tot auto-showroom.


In 1975 vestigde de fa. Pisa er een tegelhandel in en liet de aanbouw enkele malen moderniseren.

foto's van de "Eerste  Steen" 1875, zoals die anno 2007 nog steeds te zien is in het pand van Pisa, tegen de oorspronkelijke buitenmuur van de pastorie.

Foto: Will Sorée

Foto anno 2007: Will Sorée

Foto anno 2007: Will Sorée

Foto anno 2007: Will Sorée

Foto anno 2007: Will Sorée

Oorspronkelijke Pastorie,

zoals die in 1875 is gebouwd!

foto ingezonden door Wiel Ariaens

Up (parent). R-56-kees.