Tewerkstelling in Duitsland

                  Gerard van Soest was het

                  derde kind van het gezin van

                  Soest.

                  De familie woonde in de

                  Pastoor Opheystraat 16.

Het gezin bestond uit:

Vader

Moeder

Marius

Mies

Gerard  * 24-11-1921 in Arkel

Harrie

Pim


In 2002 interviewde Linda, een klein-

kind van Gerard, hem over zijn oorlogs-

jaren. Dat interview is bewerkt door de

webmaster.

v.l.n.r: Pim  Harrie  Gerard  Mies  Marius


Toen in 1940 de Tweede Wereldoorlog uitbrak was Gerard 18 jaar oud en van broep beroepssoldaat bij de K.N.I.L. (Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger) in Aalsmeer.

Zondag 10 mei 1940 vernam hij via de radio dat Venlo gevallen was.


In 1941 moesten de soldaten kiezen of voor de Duitsers werken of naar de N.S.B. (Nationaal Socialistische Beweging der Nederlanden).

Nadat de wapens ingeleverd dienden te worden, moesten de soldaten in een rij gaan staan en werd men uitgekozen voor de SS en de NSB. Gerard had daar natuurlijk helemaal geen interesse in en verkoos om in Duitsland te gaan werken. Van Aalsmeer kwam Gerard in Amsterdam terecht en vervolgens in een kasteel in Lochem (Overrijssel). Vervolgens naar Zutphen en kwam daar bij de opruimingsdienst van de Duitsers terecht. Hij meldde zich toen vrijwillig al hulpkok om voor de zieken te gaan werken. Dat werk heeft hij 9 maanden gedaan.

Tenslotte kwam hij terecht in een stoffenfabriek in Mönchen-Gladbach.


In 1943 moest hij zich weer melden en wilden de Duitsers hem en de ex-mede-soldaten krijgsgevangenen maken. Gerard is daarop ondergedoken bij familie in Den Haag.


Aan het einde van 1943 kreeg zijn familie bericht dat degenen die onderduikers hadden, gearresteerd zouden worden en al hun spullen afgenomen zouden worden. Dat wilde Gerard niet en is toen weer naar Duitsland gegaan.


Aldaar maakte hij drie zware bombardementen mee. Om tijdens die zware bombardementen als buitenlander toch in de schuilkelder te mogen, gaf hij zich uit voor monteur van de luchtinstallatie.


Iedereen wilden natuurlijk graag naar Nederland terug. Omdat er geen behoefte was aan timmerlui, zei Gerard dat hij timmerman was, in de hoop terug te mogen keren. De Duitsers hadden echter meteen in de gaten dat hij banketbakker was en de timmerman-truc haalde dus niets uit.


Toen Nederland bevrijd was, vertoefde Gerard nog steeds in Hamburg. Zodoende heeft hij de bevrijding van Nederland niet hier kunnen vieren.Vlak na de capitulatie kreeg Gerard een reiskaart. Op dat moment wist hij niet nog zijn familie nog leefde en reisde af naar Rotterdam. Aldaar heeft hij lang gezocht en werd uiteindelijk door het Rode Kruis op de hoogte gesteld dat ze nog allemaal leefden. Ze hadden geen nieuw huis, maar waren opgevangen in een klooster.


Van 1952 tot 1967 had Gerard, samen met zijn vrouw Mia, een banketbakkerszaak op Tegelseweg 10.


foto 1952

Gerard van Soest

als verkenner

bij

Verkennersgroep

St. Paulus

Venlo-Zuid

oorlogstijd 1.